Peder Norby til Urup [3053]
(-1595)
Dorothea Rosenkrantz [3054]
(-Efter 1608)
Hans Lange til Lunderup [3065]
(-Omkr 1649)
Karen Clausdatter Strangesen [3066]
(-1607)
Bendix Norby til Urup [3044]
(-Efter 1665)
Dorte Hansdatter Lange til Lunderup [3047]
(Omkr 1607-Før 1643)
Christen Norby til Lunderup [3041]
(Omkr 1635-1667)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Helle Christoffersdatter Mormand [3042]

  • Christoffer Norby [3048]
  • Dorte Cathrine Norby [3049]
  • Lars Norby [3050]
  • Peder Norby [3051]
  • Christine Norby [2938]+

Christen Norby til Lunderup [3041] 1 2

  • Født: Omkr 1635 3
  • Ægteskab (1): Helle Christoffersdatter Mormand [3042] omkring 1658 1
  • Død: 1667 i en alder af ca. 32 år 4
Billede

  Notater:

Ullas tip-7-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Ejendom: Overtog 1/3 af gården fra faderen, 1660, "Baldersbæk", Hejnsvig sg. 5

• Ejendom: Ejer, 1660-1667, "Lunderup", Varde sg. 2 4

• Ejendom: Bendix Norby afstod hovedgården m. m. til sønnerne Christen og Peder samt svigersønnen Enevold Munch, 24 Sep. 1663, "Urup", Grindsted sg. 4

• Ejendom: Ejer af to gårde og et bol, 1664, Dal, Grindsted sg. 6

• Ejendom: Ejer af to gårde, 1664, Eg, Grindsted sg. 7

• Ejendom: Ejer af en gård, 1664, "Baldersbæk", Hejnsvig sg. 5

• Ejendom: Skødede sammen med broderen Peder et øde gadehus til svogeren Enevold Munch, 11 Okt. 1666, Urup mark, Grindsted sg. 8

• Ejendom: Pantsatte gården for 200 Rdl. til Clemend lffuersen, 22 Nov. 1666, "Baldersbæk", Hejnsvig sg. 5


Billede

Christen blev gift med Helle Christoffersdatter Mormand [3042] [MRIN: 1012], datter af Christoffer Mormand til Esperød [3043] og Else Holgersdatter Ulfstand [3052], omkring 1658.1 (Helle Christoffersdatter Mormand [3042] blev født omkring 1635 9 og døde omkring 1720 9.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl: "Lunderup", Varde sg. 10


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Grindsted sogn.

Link til siden om Varde.

Tiden var bl.a. præget af Karl Gustav-krigene 1657-1660, hvor svenskerne en overgang besatte Jylland. 11

Billede

Kilder


1 Hans Grue, Aner til Ulla Skøtt Andersen (genEbooks - www.genebooks.dk - 0020 : 1. Okt. 2013), s.29, #1382.

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1906. Treogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.321-322.

b) Bendix Norby til Urup (Slavs H.), trættede 1610 sammen med sin fornævnte Broder mod deres Stiffader Christen Munk (35), skrev sig da til Skovgaarde, taxeredes 1625 selvfjerde til 314 Td. Hk., men 1638 af Urup og Donslund (Slavs H.) alene til 144½ Td. Hk., var 1642 en af Giftblanderen Niels Arenfeldts Mededsmænd, blev derfor tiltalt og landsforvist, men fik 1643 Tilladelse at vende tilbage til Danmark, mod at give 2000 Dlr. til Børnehuset i Viborg (36), nævnes 1655 ved Hyldingen, blev ganske ruineret under Krigen 1657-59 (37), boede endnu 1678 på Donslund, skjønt han da havde solgt denne Gaard, var død 1688 (38) [se note!]; g. m. Dorte Hansdatter Lange (1 Rose) til Lunderup (V. Horne H.), var død 1643. Børn:
(1 Peder Norby til Donslund …
(2 Christen Norby til Lunderup, som han solgte 1679, boede alt 1678 i Tange (Ø. Horne H.), 1682 med to Døtre på Agerskrog, 1687-89 paa Silkeborg (Slavs H.) og 1713 paa en Gaard ved Horsens; g. m. Helle Christoffersdatter Mormand. Børn:
(a Christoffer Norby
(b Dorte Cathrine
(c Christine, levede 1682 hos Faderen.
(d ? Lars Norby
(e ? Peder Norby

Note: Rettelse i DAA 1915 s. 609: Bendix N., det var ikke ham, men hans Søn Peder N., der 1678 beboede Donslund og var død 1688.

3 Geni, Christen Norby til Lunderup.

4 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.43.
...
15/9 1660 havde Bendix Norby afstaaet Donslund m.m. (se under Donslund), og 24/9 1663 afstod han Hovedgaarden Urup m. m. til Christen Norby til Lunderup, Peder Norby til Donslund og Enevold Munch til Urup [note:
Landstingets Skj.- og Panteprotok.] - Bendix Norby, som levede endnu 1665, blev begravet i Grindsted Kirkes Kor i en Urup tilhørende muret Begravelse, hvor han endnu ca. 1769 laa "heel i sin Kiste" [note: D. Atl. V. 974. Jf. Jydske Saml. III, 415]. Om Bendix Norbys ældste Søn Peder skal fortælles under Donslund. Hans anden Søn Christen fik Lunderup - havde denne Gaard allerede 15/9 1660. Han, som døde 1667, var gift med Helle Mormand, en Datter af Christopher Mormand - til Esperød - og Else Holgersdatter Ulfstand [note: Adelsaarb. 1904, S. 308].
...

5 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.132.
...
Boldersbæk; kaldes i daglig Tale Bollesbæk; skrives stundom Baldersbæk. Faaet Navnet efter Bækken, hvis Navn minder om Guden Balder [note: O. Nielsen (Blandinger I, 267)]. 1651: Boldersbech 1 G., tilh. Bendix Norby til Urup. 1664: Boldersbæk 1 G., tilh. Chr. Norby til Lunderup. 1688: Bollersbech, tilh. Christopher Norby, beboet af Clemend Iffuersen. I Markbogen hedder det: Boldersbæk, Fæstegaard. Tilhører Peder Norby, beboet af Clemend Ifversen.
28/10 1629 skjødede Maren Norby Bollersbæk til Bendix Norby, som 1660 afstod Gaarden til sine Børn: Peder, Christen og Dorthe. 22/11 1666 pantsatte Chr. Norby for 200 Rdl. Bollersbek til Clemend lffuersen, som nok en kort Tid blev Ejer deraf. 1695 kaldes Christen Nielsen i Bollersbech Tjener til Christopher Norby i Frankrige. 1709 siges Boldersbæk at tilhøre velb. Christoffer Norby [note: Tingbogen].
...

6 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.25.

Grindsteddal ("ligger i en liden Dal"). 1664 var der i Dallsbye 4 G. og 1 Bol, de 2 G., hvoraf den ene var øde, tilhørte Peder Norby, det øvrige Christen Norby; ….

7 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.29-30.
... 1627 solgte Maren Norby 1 G. i Eg til sin Broder Bendix Norby. 1651 var Eg 3 G. 1664: Eigs 3 G., de 2 tilh. Chr. Norby til Lunderup - Halvparten af den ene øde -, den ene tilh. Peder Norby til Donslund. 1688: Eegs By 3 G., deraf tilh. 1½ Fru Helle Mormand, 1 Chr. Krabbe. 21/5 1663 skjødede Bendix Norby til Enevold Munch Pedersen og hans kjære Datter Dorthe Munch Egs Mølle. ...

8 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.35.
...
Tudsborg. 1768: Tudsborre 1 Beboer. Hed tilforn Kragemose. 11/10 1666 skjødede P. Norby til Donslund og Chr. Norby til Lunderup til deres Svoger Enevold Munch et øde Gadehus i Urup Mark, kaldet Kraegmose (formodentlig = det Gadebus, som 1664 nævnes under Dybels Recke). ...

9 Geni, Helle Mormand til Lundrup.

10 Hans Grue, Aner til Ulla Skøtt Andersen (genEbooks - www.genebooks.dk - 0020 : 1. Okt. 2013), s.21-22, #690.

11 Wikipedia, Karl Gustav-krigene.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 10 Nov. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia