Bendix Norby til Urup [3044]
(-1688)
Dorthea Hansdatter Lange [3047]
(Omkr 1607-Før 1643)
Christoffer Mormand til Esperød [3043]
(Omkr 1602-1659)
Else Holgersdatter Ulfstand [3052]
(1602-Efter 1655)
Christen Norby til Lunderup [3041]
(Omkr 1635-1667)
Helle Christoffersdatter Mormand [3042]
(Omkr 1635-Omkr 1720)
Christine Norby [2938]
(Omkr 1667-Omkr 1755)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Hans Mortensen [2937]

2. Mads Jensen Dal [3013]

Christine Norby [2938] 2

  • Født: Omkr 1667, "Lunderup", Varde sg 3
  • Ægteskab (1): Hans Mortensen [2937] 1
  • Ægteskab (2): Mads Jensen Dal [3013] 1
  • Død: Omkr 1755, "Silkeborg", Grene sg i en alder af ca. 88 år 3
Billede

  Notater:

Ullas tip-6-oldemor.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

• Bopæl, 1682, "Agerkrog", Tistrup sg. 4 Boede hos moderen sammen med sin søster.

• Ejendom: Overtog gården efter moderen, Omkr 1716, "Silkeborg", Grene sg. 5

• Bopæl, 1740, "Silkeborg", Grene sg. 6 Hun flyttede tilbage til Silkeborg efter Mads Jensen Dals død.

• Ejendom: Solgte en gård til svigersønnen Jens Madsen (g.m. Johanne) i Silkeborg og Søren Rasmussen, degn i Hodde, 21 Maj 1740, Eg, Grindsted sg. 6 7 Varde Landevej 64, matrk. 1 Eg.


Billede

Christine blev gift med Hans Mortensen [2937] [MRIN: 958].1 (Hans Mortensen [2937] blev født omkring 1660 8 og døde omkring 1720 i "Silkeborg", Grene sg 9.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl: "Silkeborg", Grene sg. 10


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Grene sogn.

Billede

Christine blev derefter gift med Mads Jensen Dal [3013] [MRIN: 1006], søn af Jens Olufsen [3030] og Else Marie Madsdatter [3031].1 (Mads Jensen Dal [3013] blev født omkring 1662 i Modvig, Grindsted sg,11 døde i Modvig, Grindsted sg 6 11 og blev begravet den 7 Maj 1733 i Grindsted kirke 6 11.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

• Ejendom: Sælger den østre del af gården til Hans Poulsen, 4 Apr. 1722, "Silkeborg", Grene sg. 1
Gården var pantsat til rådmand Sr. Laurids Erichsen fra Horsens af Christine Norbys første mand Hans Mortensen. Da Sr. Laurids Erichsens enke opsiger pantet, sælges halvdelen af gården.

• Bopæl, 1732, Modvig, Grindsted sg.

• Ejendom: Sælger den vestre del af gården til Niels Madsen fra Dal, 28 Okt. 1732, "Silkeborg", Grene sg. 6


Billede

Kilder


1 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.62.
...
Christine Norby, som var gift med Hans Mortensen, blev 2) gift med Mads Jensen (Dal). 1722 udstedtes følgende Skjøde til "Hans Pouelsen, boende i en gaard kaldet Silcheborg":
"Kiendes Jeg underskrefne Christina Norby, saa som fornte gaard Silcheborg haver været Pantsat af min Sl: Mand Hans Mortensen til Sr. Laurids Erichsen, Raadmand i Horsens, og endnu til denne Dato, som er den 2. April, er os louelig opsagt Ao 1722 af Sl. Laurids Erichsens Enche, og som vi iche dis være kand indfrj fornte gaard Silcheborg, hverchen Jeg Christina Norbye eller mine arfvinger, men maa derfor ieg Christina Norby bortselge og afhænde fornte halvegaard, kaldet Silcheborg, nu med min Mandz Villie og Samtyche, som er Mads Jensen Dahl: Til ærlig og velagte Mand Hans Pouelsen i fornte Silcheborg, at vi hermed vitterliggiør, at vi have Soldt, Skiødt og afhændet .. til .. Hans Poulsen hans paaboende halve gaard, som er dend øster part af gaarden, som er anslagen i den nye Landmaaling for 1-5-3-2½, beliggende i Green Sogn .. med ald hendes tillæg og Rettighed af det, som skifft er til hver part til gaarden og herefter skifft vorder. Men maa Hans Povelsen nyde den halfve gaardz herlighed, som dertil ligger ... [Christine Norby] faaet fyldest og fuld Værd udi Reede penge 100 Rdl.
Adum Mojuig d. 4. April Ao. 1722.
Christina Norbye (L. S.). Mads Jensen Dahl.
...

2 Hans Grue, Slægten fra Vestergård i Morsbøl i Grindsted sogn (Forlag: genEbooks - www.genebooks.dk, 1. udgave som E-bog 2013 (PDF), ISBN 978-87-92755-10-0), s.7.

3 Geni, Christine Norby.

4 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.44-45.
...
16/6 1677 pantsatte Helle Mormand for 100 Rdl. Sønderlanglundgaard, Ringgive Sogn, til Christen Nielsen Thonbo i Horsens. Hun ejede da endvidere 3 Gaarde i Eg, 1 G. i Dal og 1 Hedehus i Hejnsvig Sogn. 1678 boede hun i Tange, Thorstrup Sogn, med to Børn og havde tre Tjenestefolk. Hendes Kreaturer vare: 2 Heste, 3 Køer, 1 Kalv, 12 Faar, 1 Svin. Betalte - "som den, ingen Landgilde giver" - i Kopskat 1 Rdl. 4 Mark, i Kvægskat 2 Rdl. 1 Mark. 11/3 1679 skjødede hun fra Lunderup til Peder Nielsen paa Kjærgaard efter kgl. Bevilling af 15/1 s. A. - med Samtykke af velbaarne Peder Norby til Donslund - "mine samtlige Børn: velbaarne Christopher Norby, Jomfr. Dorethe Catrin og Jomfr. Christina Norby, deres Gaard og Gods, efter deres sl. Fader arvelig tilfalden: Lunderup Hovedgaard ... " 1682 boede Helle Mormand med sine to Døtre paa Agerkrog, 9/7 1685 skjødede hun derfra til Major Grubbe et Bol i Resen Sogn, og 28/2 s. A. havde Preben Brahe til Engelsholm givet hende Skjøde paa Silkeborg i Grene Sogn.
...

5 Hans Grue, Aner til Ulla Skøtt Andersen (genEbooks - www.genebooks.dk - 0020 : 1. Okt. 2013), s.21-22, #690.

6 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.62-63.
...
28/10 1732 skjødede Mads Jensen Dall og Christine Norby fra Mojvig til Niels Madsen af Dal ½ G. i Grene Sogn, Silcheborg den Vesterpart, som Jens Madsen nu paaboer (1-5-3-1½). Mads Jensen Dal af Mojvig døde 1733, 71 Aar gl. (begr. 7/5). Hans Enke boede siden i Silkeborg: 21/5 1740 skjødede Christine Nordby paa Silkeborg til Jens Madsen sst. og Søren Rasmussen, Degn til Hodde, 1 G. i Eg. Hendes Laugværge: Niels Pedersen Møller af Eg. Til Vitterlighed : Marcus Hansen Gribet i Lille Silckeborg.
...

7 Jens Madsen, Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 3. Modvig, Loft, Jerrig, Eg. (1995. Findes på Slavs herred.), s.18.

8 Geni, Hans Mortensen.

9 Hans Grue, Aner til Ulla Skøtt Andersen (genEbooks - www.genebooks.dk - 0020 : 1. Okt. 2013), s.21, #690.

10 Nygaards Sedler, IDnr: #257634 og IDnr: #257635.

11 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1692-1769 s.125.
Anno 1733
D. 7de Maj Mads Jensen Dal af Moivig gl 71 Aar 3 Maaneder.
Opslag 122. (Mads Jensen Dal begr).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 22 Okt. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia