Erik Iversen til Kogsbøl [3142]
Iver Eriksen til Kogsbøl [3138]
(Omkr 1465-Før 1505)
Agnete ???datter Abildgaard [3139]
(Omkr 1470-)
Bendix Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl og Gribsgård [3076]
(Omkr 1500-Før 1582)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. NN [5722]
2. Anne Carstensdatter Grib [3077]

 • Otte Rosenkrantz til Søndergård [5458]
 • Christoffer Rosenkrantz til Kogsbøl, Høgsbro og Hundsbæk [5459]
 • Carsten Rosenkrantz til Kogsbøl, Gribsgård og Kambo [5463]
 • Anne Rosenkrantz [5465]
 • Mette Rosenkrantz [5467]
 • Dorothea Rosenkrantz til Urup [3054]+

Bendix Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl og Gribsgård [3076] 2

 • Født: Omkr 1500 4
 • Ægteskab (1): NN [5722] 1
 • Ægteskab (2): Anne Carstensdatter Grib [3077] 2 3
 • Død: Før 1582 2
 • Begravet: Emmerlev kirke 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-10-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården: "Kogsbøl", Emmerlev sg. 2 5

2. Ejendom: Ejer: "Gribsgård", Emmerlev sg. 2 Blev ejer ved sit giftermål med Anne Carstensdatter Grib.


Billede

Bendix blev gift med NN [5722] [MRIN: 2234].1 (NN [5722] blev begravet i Emmerlev kirke 1.)


Billede

Bendix blev derefter gift med Anne Carstensdatter Grib [3077] [MRIN: 1027], datter af Carsten Grib [3140] og Anne Ahlefeldt [3141].2 3 (Anne Carstensdatter Grib [3077] blev født omkring 1540,6 døde efter 1604 2 3 og blev begravet i Emmerlev kirke 1.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Emmerlev sogn.

Billede

Kilder


1 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Emmerlev Kirke s.1381-1382.
G R A V M I N D E R
4) (Fig. 12) 1560'erne (?). Figursten. [Bendix Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl, d. efter 1566, og to hustruer, den første ukendt, den anden Anne Grib, endnu i live 1604J. Den meget afslidte sten, 207 x 131 cm, hvis fordybede indskrift er helt ulæselig (allerede i 1766, præsteindb.), smykkes af spinkle arkader, hvorunder en rustningsklædt ridder mellem to kvinder; seks anevåben i frisen og i stenens nedre hjørner. (C. A. Jensen: Gravsten II, nr. 578: svag efterklang af Jacob van der Borchs figurstil). Lå ifølge Danske Atlas (1769) i koret, men ifølge Abildgaards dagbog p. 110 f. "nede i Gangen"; nu i tårnrummet.

2 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.786-789.
SLÆGTEN ROSENKRANTZ
...
LINJE XI
DEN SØNDERJYSKE LINJE

...
Fjerde slægtled

III.
Erik Iversens søn med Karen (eller Dorothea) Bertelsdatter Holck (se nr. 7):
17 a. Iver Eriksen til Kogsbøl - havde været ved hoffet, var 1489 medudsteder af et vidne i Møgeltønder, trættede 1493 m. Ribe Domk. om noget jord på Bovlund Mark, var † 1505. - G.m. Agnete Poulsdatter Abildgaard (F: Poul A. og Margrethe Frederiksdatter Ahlefeldt) (DAA 1884,4). - 4 børn: Femte slægtled III, nr. 27-30.

Femte slægtled

III.
Iver Eriksens børn med Agnete Poulsdatter Abildgaard (se nr. 17):
27 a. Timme Iversen Rosenkrantz i Emmerlev (Højer H.) …
28 b. Bendix Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl og Gribsgård i Emmerlev s. - nævnes 1536 m. broderen Timme og 1543 i land- og plovskatteregistrene, levede 1566. - G. m. Anne Carstensdatter Grib, var 1582 enke, levede 1604. - 6 børn: Sjette slægtled III, nr. 33-38.
29 c. Claus Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl …
30 d. Marie Rosenkrantz i Emmerlev …

Sjette slægtled

III.
Bendix Iversen Rosenkrantz' børn med Anne Carstensdatter Grib (se nr. 28):
33 a. Otte Rosenkrantz til Søndergård i Emmerlev …
34 b. Christoffer Rosenkrantz til Kogsbøl, Høgsbro og Hundsbæk (Malt h.) …
35 c. Carsten Rosenkrantz til Kogsbøl, Gribsgård og Kambo i Norge …
36 d. Anne Rosenkrantz
37 e. Dorothea Rosenkrantz - skrives 1608 til Rerup (Vester Horne h.). - G. (1) m. Peder Norby til Urup (F.: Oluf Lauridsen N. til Steengårde og Maren Henriksdatter (Sandberg)), henrettet 23. juli 1595 (DAA 1906,321). G. (2) m. Christen Munk til Ørnhoved (F.: Niels M. til Komdrup og N.N.), levede 1610 (DAA 1905,314).
38 f. Mette Rosenkrantz ….

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1895. Tolvte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.123-124.
Grib.
Ad.-Lex. beretter, at Hr. Otto Griib, Prior til St. Mikkels Kirke i Odense 1523, førte et sort opvendt Ørnelaar i Guld-Felt og samme Mærke paa Hjælmen mellem to Guld-Vesselhorn; hvis denne Efterretning ikke hviler paa en Forvexling med den nedennævnte Prior Hr. Offe Grib, har hin Hr. Otte været af en gammel nordtydsk Slægt Grib eller Gryp, af hvilken adskillige Medlemmer nævnes i holstenske Aktstykker fra det 14. Aarh. Til den hørte vel Ridderen Hr. Eskild Grib, der eiede Gods i Forballum ved Ribe og 1318 i Vordingborg beseglede Kong Eriks Pantebrev til Hr. Niels Olufsen, 1323 var Kong Christoffers Raad, beseglede dennes Privilegier for Wismar og 1326 Forbundet i Nykjøbing, han nævnes endnu 1327 (1). Ad.-Lex. vil dog vide, at denne Hr. Eskild samt Lydeke Grib paa Sjælland førte Slægten Bielkes Vaaben, hvilket ialfald er urigtigt for Lydekes Vedkommende. Vist er det, at den Carsten Grib, som af Frederik I. fik Livsbrev på Fogediet paa Ærø, atter nævnes 1539 og endnu 1567 boede i Kiel, førte Ørnelaaret eller, som det vel snarest maa opfattes, Griblaaret (jf. Sigiltavlen) (2); denne Carsten var g. m. Anne Ahlefeldt af Haselau, og deres Datter Anne til "Gribsgaard" var 1604 Enke efter Bendix Iversen Rosenkrantz til Koxbøl, der først havde havt Fru Karen Breide og ligger begr. i Emmerlev Kirke. Om ogsaa den Oluf Grib eller Glib, der var g. m. Dorte Sehested Hennekesdatter, † 1579 (g. (2) m. Mogens Kaas til Brendore, † 28 Aug. 1582), var af denne Slægt, er usikkert.
En Linie af Sehested-Slægten skal desuden i det 14. Aarh. have ført Grib-Navnet.
Den ovennævnte Prior Hr. Offe Grib, efter hvis Sigil fra 1461 (3) den hosstaaende Afbildning er udført, førte i sit Vaaben en rød Grib i Guld-Felt og en halv Grib paa Hjælmen. Han var af den efterstaaende sjællandske Æt, til hvilken maaske ogsaa kan henregnes Væbneren Esge Astradsen, der 1310 paa Flakkebjerg Herredsthing udstedte et Pantebrev til Niels Tinde og, saavidt det af det medtagne Sigil kan skjønnes, førte samme Vaaben (4). Den uddøde vistnok alt i det 15. Aarh.

….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Rosenkrantz, Bendix Iversen (ca 1500 - før 1582).

5 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Kogsbøl.

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Grib, Anne Carstensdatter (ca 1540 - 1604 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 3 Sep. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk