Niels Knudsen [2330]
(Omkr 1705-1768)
Lene Nielsdatter [2331]
(Omkr 1714-1765)
Maren Nielsdatter [368]
(1745-1829)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Peder Nielsen [1122]

  • Knud Pedersen [2326]
  • Leene Pedersdatter [2312]
  • Else Pedersdatter [2327]
2. Jep Nielsen [367]

Maren Nielsdatter [368] 3 4

  • Født: "Drostrupgård", Læborg sg, Ribe amt 5
  • Dåb: 13 Jun. 1745, Læborg kirke 5
  • Ægteskab (1): Peder Nielsen [1122] den 9 Okt. 1764 i Læborg kirke 1
  • Ægteskab (2): Jep Nielsen [367] den 6 Jul. 1773 i Læborg kirke 2
  • Død: 15 Apr. 1829, "Drostrupgård", Læborg sg, Ribe amt i en alder af 83 år 6
  • Begravet: 20 Apr. 1829, Læborg kirke 6
Billede

  Notater:

Claus' tip-4-oldemor.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Konfirmation, 1761. 7 Vejen eller Læborg kirke


Billede

Maren blev gift med Peder Nielsen [1122] [MRIN: 381], søn af Niels Andersen [1120] og Else Pedersdatter [1121], den 9 Okt. 1764 i Læborg kirke.1 (Peder Nielsen [1122] blev født i Revsing, Gesten sg, Ribe amt 8, dåb den 17 Feb. 1724 i Gesten kirke 8 og blev begravet den 10 Mar. 1773 i Læborg kirke 9.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: "Drostrupgård", Læborg sg, Ribe amt. 9 10 11 12


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Læborg sogn.

Billede

Maren blev derefter gift med Jep Nielsen [367] [MRIN: 134], søn af Niels Andersen [1120] og Else Pedersdatter [1121], den 6 Jul. 1773 i Læborg kirke.2 (Jep Nielsen [367] blev født i Revsing, Gesten sg, Ribe amt 3, dåb den 4 Mar. 1736 i Gesten kirke,13 døde den 24 Nov. 1820 i "Drostrupgård", Læborg sg, Ribe amt 3 14 og blev begravet den 3 Dec. 1820 i Læborg kirke 14.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl, 1787, Drostrup, Læborg sg. 4 15 16 17 18 19 20

2. Bopæl, 1801, Drostrup, Læborg sg. 21 Aftægtsfolk.


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Læborg sogn.

Billede

Kilder


1 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1759-1785 s.111h.
Opslag 115. (Peder Nielsen & Maren Nielsdatter viet 9/10 1764).

2 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1759-1785 s.134-135.
Opslag 138-139. (Jep Nielsen & Maren Nielsdatter viet 6/7 1773).

3 Olav Vang Lauridsen og Jens Peter Harbo, Slægten Lauridsen fra Grønvang, Vejen, og nogle af dens Slægtsforbindelser (Vejen, A/S Cenraltrykkeriet, 1921. Bogen er gengivet på Per Korning Oves hjemmeside.), s.317.
5. Led.
II. Anders Johnsen, f. i Bække ca. 1765, d. paa Drostrupgaard Nytaarsmorgen 1846, 81 Aar gl. (Han er døbt Søndag mellem Jul og Nytaar, konf. 1781, tjener hos Jonas Poder i Bække 1787, 23 Aar gl. og forloves 9. Maj 1797). Viet i Læborg Kirke 8. Juli 1797 til Else Marie Jepsdatter [note: Else Marie er Søster til Niels Jepsen og Kristine, g. m. Eskild Laursen i Hvejsel. - Jeppe Nielsen er Broder til Peder Nielsen (f. 1736), Sønner af Niels Andersen og Else Pedersdatter, Revsing.] af Drostrup, f. paa Drostrupgaard 1776 (db. 26. Maj, konf. 1792), d. sstds. 18. April 1821, Datter af Jep Nielsen og Maren Nielsdatter af Drostrup (Forlovere: Jonas Poder og Christen Johnsen, Bække).

Gamle Optegnelser om Jeppe Nielsen ("Gravmæle").
Hvad sig angaar at melde om vores Salige Afdøde med Broder, den udi Livet salige og Velforstandige Danne Mand Jeppe Nielsen af Drostrup. Han er barnfød i Rævsing, Gjesten Sogn, i Aaret 1736 af ærlige og Christelige ægte Forældre. Faderen var den ærlige og velagte Mand Niels Andersen og Moderen var den ærlige og Gudelskende Danne Kvinde Else Pedersdatter, begge forhen saligen i Herren er hensovet - da disse Christelige Forældre af den gode Gud var bleven velsignet med deres da liden Søn, lod de ham straks indlemme i den hellige Daab i den sande Christendom og ved Aarenes Tiltagelse lode de ham undervise i Guds aabenbarede Ord for der at kunne erhverve sig den fornødne Kundskab om Gud og hans Ord, og hjemme skal disse gode Forældre have alt muligt Omsorg for at Danne ham til en lydig og vindskibelig Søn. Han blev stedse Hjemme hos sine gode Forældre, indtil han var confirmeret. Han kom ud blandt fremmede, og Tjente i Gamst Præstegaard i 3 Aar og blev ved at Tjene indtil han indlod sig udi Ægteskab med hans Broders [Peder Nielsens] Enke, som nu Efterlever hans dybtsørgende Hustru, med hvem han levede et Kjærligt ægteskab 48 Aar og blev af Gud velsignet med 6 Børn, nemlig 2de Sønner og 4re Døttre, af hvilken Een Søn og 2de Døttre med deres Højbedrevede Moder Sørgeligen Efterlever. - Herren selv være deres forsørgere for sit Hellige Navns Skyld. - Denne vor Salige afdøde havde ogsaa været i hans Majestæts Tjeneste i nogle Aar og opført [sig] som en sand og rigtig Christen, som en troe og fordragelig Ægtefaelle, en øm og kjærlig Fader. - Var utrættelig derudi at arbejde og stræbe for sig og sines gode underhold, han havde gjerne Fred med Alle og skyede Uenighed af alle Kræfter - - tjente gjerne sin Næste og behandlede ham redelig - han var de Fattiges Ven, saa vist det stod i hans ævne, hjalp og Trøstede dem som Trængende nærmede sig ham - i hans Adfær var han stille, rolig og jævn - han var i hans Omgang glad og ædruelig - - overalt var han god, oplyst i sin Christendom: - - han var elsket og yndet af saare mange - han havde en god oplysning - han opdrog sine Børn vel og holdt dem tidligt til at gavne - han havde daglig Glæde af dem i sin Høje roelige Alderdom og [naaede] at see sine Børn som brave Folk i god Velstand - han nød ogsaa en god Pleje i sin høje Alderdom. Thi hans kjære Ægtefælle og Børn sørgede for ham. Hans Sygdom har varet i nogle Aar, men i hans sidste Tid meget mere tiltog - dog var han i al sin lidelse meget taalmodig og gudhengiven - gjerne søgte han Guds Huus - Naademidler[ne] brugte han efter gudelig Forberedelse - og da han mærkede, at Døden nærmede sig hos ham, bad han Gud om Hjelp og Bistand - at Gud vilde forbarme sig - Herren hørte hans Bøn og Sukke, og tog ham bort fra denne Verdens jammer og Elende, indtil Ærens rige i Himmelen, Hvilken naadig Forandring skedte sidste afvigte 24. Novbr. om aftenen Kl. 9, efter at han havde levet her i Verden i 85 Aar 3 Maaneder - som er den Salig Danne Mands gandske Alder. -.

4 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1759-1785 s.141v.
Opslag 145. (Else Marie Jepsdtr dåb).

5 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1720-1758 s.49v.
Døbte 1745
D. 13 Junij
Niels Knudsens Daatter af Drostrup, Maren. ...
Opslag 88. (Maren Nielsdatter dåb 13/6 1745).

6 Kirkebog for Læborg sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1821-1860 s.204.
Døde Kvindekjøn
1829
No. 3.
15. April
20. April
Maren Nielsdatter
Aftægtskone i Drostrup
84.
Opslag 157. (Maren Nielsdatter begr. 20/4 1829).

7 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1759-1785 s.86h.
Konfirmerede 1761
Maren NielsDaatter fra Drostrup.
Opslag 88. (Maren Nielsdatter konf).

8 Kirkebog for Anst-Gjesten sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1723-1765 s.2h.
Giesten Ao 1724
D. 17. febr. Niels Andersøns Søn af Refsing Peder. ...
Opslag 3. (Peder Nielsen dåb 17/2 1724).

9 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1759-1785 s.134h.
1773
D. 10. Marts
Peder Nielsen af Drostrup, 49 Aar gl.
Opslag 138. (Peder Nielsen begr. 10/3 1773)..

10 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1759-1785 s.119v.
Døbte 1766
D. 25 April. Peder Nielsen i Drostrup Søn Knud. ...
Opslag 123. (Knud Pedersen dåb).

11 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1759-1785 s.122v.
Døbte 1767
D. 27 Sept. Peder Nielsen i Drostrup en Datter Leene. ...
Opslag 126. (Leene Pedersdatter dåb).

12 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1759-1785 s.131v.
Føde 1771
D. 17 Febr. Peder Nielsen i Drostrup 1 Datt. Else. ...
Opslag 135. (Else Pedersdatter dåb).

13 Kirkebog for Anst-Gjesten sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1723-1765 s.25.
Gjesten Sogn Anno 1736
Barne Daab
4. Martij. Niels Andersøns Søn af Refsing N. Jep. ...
Opslag 26. (Jep Nielsen dåb 4/3 1736).

14 Kirkebog for Læborg sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1813-1821 s.54.
Døde Mandkjøn
1820
No. 2
Den 24. November
Den 3. December
Jeppe Nielsen
Aftægtsmand i Drostrup
85 3 Mdr.
Opslag 30. (Jeppe Nielsens begr. 3/12 1820)..

15 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1759-1785 s.149v.
Døbte 1779
Decbr. d. 12. Jep Nielsen Rewsing og Hustru Maren NielsDatter ad Drorstrup en Datter, som i Daaben blev kaldt Petrina. ...
Opslag 153. (Petrina Jepsdatter dåb).

16 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1759-1785 s.156v.
Døbte 1781
Decbr. 22. Jeppe Nielsen Refsing og Hustru Maren Niels Datter af Drostrup, Datter som i Daaben blev kaldt Ane Kirstine. ...
Opslag 160. (Ane Kirstine Jeppesdatter dåb).

17 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1759-1785 s.167v.
Døbte 1784
Novbr. ?? Jeppe Rewsing og Maren Niels Datter hvis Søn som i Daaben blev kaldt Niels. ...
Opslag 171. (Niels Jepsen dåb).

18 Folketælling 1787 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Læborg s.81.
Opslag 2. (Jeppe Nielsens husstand i Drorstrup Bye).

19 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1786-1804 s.7h.
Fødde og Døbte
1788
Maji 22.
Jeppe Nielsen Refsing og Hustru Maren Niels Datter i Drorstrup en Søn som i Daaben blev kaldet Peder. ...
Opslag 7. (Peder Jeppesen dåb 22/5 1788).

20 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1786-1804 s.42v.
Døde og Begravede 1788
Juni 12.
Jeppe Rewsings Søn Peder i Drostrup. 4 Uger 4 Dage gl.
Opslag 45. (Peder Jeppesen begr. juni 1788).

21 Folketælling 1801 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Læborg s.101.
Opslag 2. (Jeppe Nielsens husstand i Drostrup by).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Mar. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk