, døde Efter 1794"> Anne Pedersdatter [3314]
Anders Pedersen [3356]
(Omkr 1644-1717)
Kirsten Svendsdatter [3358]
(Omkr 1651-1700)
Peder Jensen [4070]
(1679-1747)
Karen Andersdatter [3359]
(1687-1755)
Anne Pedersdatter [3314]
(1729-Efter 1794)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Lars Thomsen [3313]

Anne Pedersdatter [3314] 2 3

  • Født: "Nejst" i Kraghede, Ø. Brønderslev sg 4
  • Dåb: 4 Maj 1729, Ø. Brønderslev kirke 4
  • Ægteskab (1): Lars Thomsen [3313] den 2 Maj 1756 i Ø. Brønderslev kirke 1
  • Død: Efter 1794 5
Billede

  Notater:

Ullas tip-4-oldemor.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Beskæftigelse: Selvejerbonde efter mandens død, 1777, "Kajholm", Rubjerg sg. 5 6 7 Enke.

2. Arv: Efter broderen Peder Pedersen, der også boede på gården, 1783, "Kajholm", Rubjerg sg. 5

3. Skifte: Hun var syg og skiftede med børnene, 1790, "Kajholm", Rubjerg sg. 5

4. Ejendom: Hun skødede gården til Jørgen Larsen Aabenterp, 1794, "Kajholm", Rubjerg sg. 5


Billede

Anne blev gift med Lars Thomsen [3313] [MRIN: 1145] den 2 Maj 1756 i Ø. Brønderslev kirke.1 (Lars Thomsen [3313] blev født omkring 1725 i Sjælland,5 8 døde den 12 Jan. 1777 i "Kajholm", Rubjerg sg 8 og blev begravet den 21 Jan. 1777 i Rubjerg kirke 8.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Forlovelse, 13 Jan. 1756, Ø. Brønderslev sg. 9

2. Bopæl, 1756-1764, "Vester Mølle", Lerup sg. 10 11 12

3. Bopæl, 1764-1777, "Kajholm", Rubjerg sg. 5


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Rubjerg sogn.

Billede

Kilder


1 Kirkebog for Øster Brønderslev og Hallund sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1732-1778 s.189a.
Tilsammen Wiede
Øster-Brønderslev Sogn
1756
D. 2den Maji, Anden Søndag efter Paaske, Lars Thomæsen af Wester-Mølle i Hanherred udi Leerup Sogn, og Anna Pedersdaatter af Neist.
Opslag 181. (Lars Thomæsen & Anna Pedersdaatter viet).

2 Kirsten H. Holgersens slægt, Anne Pedersdatter.

3 Ingrid og Kaj Schmidts hjemmeside, Lars Thomsen og Anne Pedersdatter.

4 Kirkebog for Øster Brønderslev og Hallund sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1666-1731 s.52a.
Opslag 54. (Anne Pederdaatter dåb).
Se endvidere Dansk Demografisk Database
.

5 Severin Christensen Sortfeldt, Rubjerg Sogn i gamle Dage. En historisk topografisk Beskrivelse (Hjørring. "Vendsyssel Tidende"s Bogtrykkeri. 1923. Kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek), s.36-37.
… 1759 bor Christopher Wibe i Løkken, og derfra skøder han Jens Lund Gaarden Kronholm, 2 andre Gaarde i Rubjerg samt 8 Huse tilligemed noget Gods i Vennebjerg og Lyngby Sogne. Det sidste, vi hører om Christopher Wibe, er, at han 1760 opholder sig i Kronholm, der dengang ejedes af Jens Lund. 1765 og 66 solgte Jens Lund, der nu boede i Staegaard i V. Hassing, Kajholm til Lars Thomsen for 870 Rdl., og 1769 fik denne ogsaa det til Kajholm hørende Bøndergods af Jens Lund.
Lars Thomsen var Sjællænder af Fødsel, og hans Hustru, Ane Pedersdatter, var fra Nejst i Ajstrup Sogn. Ved Lars Thomsens Død den 13. Januar 1777 nævnes der 5 Børn, som alle opholdt sig hos deres Moder i Kajholm. Sønnen Peder var 16 Aar, Thomas 12 Aar og Anders 3 Aar. Døtrene Edel og Karen var henholdsvis 19 og 17 Aar gamle. Datteren Edel blev først gift med Jens Thomsen (Borre Jens), og med ham havde hun 4 Sønner og 3 Døtre. En af disse Sønner, Lars Jensen, var Fader til Vendsyssels Digter Jens Chr. Larsen, ogsaa kaldet "Substituten". Edel var anden Gang gift med Christian Nielsen (Sognefoged) eller "Christian-Jet-Yw", der boede i Vranggaard i N. Rubjerg (Matr. Nr. 12).
I Stuehuset fandtes ved denne Tid en Dagligstue, et Sovekammer, en Storstue, to Gæstekamre, Køkken, Bryggers, Spisekammer og Vævestue. I en Hylde stod en Bibel og Brochmanns Huspostil.
Kreaturbesætningen bestod af 6 Heste, deraf én uskaaren, 2 Følplage og en gammel sort Følhoppe - disse 9 Heste vurderedes til 107 Rdl., 5 Par Stude a 8 Rdl. pr. Stk., 5 Studekalve, 1 Aar gl., 12 Rdl., 1 Kviekalv 1½ Rdl., 4 Køer, 1 Kvie, 1 Tyr, 3 spæde Kalve, 16 Faar a 5 Mk. Stykket og 2 Væddere 1 Rdl. 4 Mk. Svineholdet var 1 Galt og 1 So, begge vurderede til 3 Rdl. 3 Mk. Til Kajholm hørte dengang 5 Gadehuse i Rubjerg, og det hele blev vurderet til 800 Rdl.
Enken Ane Pedersdatter sad for Gaarden i mange Aar efter Mandens Død. 1783 døde hendes Broder Peder Pedersen i Kajholm, 89 Aar gammel. Efter ham arvede hun 123 Rdl. 1790 holdt hun Skifte med sine Børn; hun var da bleven svagelig og laa til Sengs med en ulægelig Sygdom i Benene. Sønnerne Peder og Thomas skulde dele Gaarden og give de øvrige Børn en passende Erstatning, men denne Bestemmelse kom dog ikke til at staa ved Magt; thi 1794 skødede Ane Pedersdatter Kajholm for en Købesum af 1600 Rdl. til Jørgen Larsen Aabenterp, der samme Aar laante 799 Rdl. af Svend N. Møller i Alstrup. 1812 boede Christian Jensen i Kajholm; han var efter Sigende fra Vrensted og solgte Kajholm 1846 til fhv. Skibskaptajn Chr. Kronborg og dennes Svoger Chr. Olesen Vestergaard, som begge var fra Hanherred. Efter nogle Aars Forløb solgte de Gaarden til en Hjardemaal, som igen solgte til en Mand ved Navn Laage, der ejede Gaarden i nogle Aar og var saa fattig, at han kun havde 6 forsultede Malkekøer ved Gaarden.
….

6 Folketælling 1787 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Rubjerg s.111.
Opslag 8. (Anne Pedersdatters husstand i Caiholm).

7 Trap Danmark, 4. udgave, Bind 5, s. 152.
Kajholm blev 1470 af Hr. Axel Lagesen (Brok) mageskiftet til Mourids Nielsen (Gyldenstjerne). 1651 blev den med et Afbygge "Krumholmb" og et Bol og et Gadehus i Rubjærg afhændet af Hr. Knud Ulfeld til Hans Wulf Unger, som igen afhændede den 1653 til Otte Lunov, der atter 1660 skødede Kronholm til den forrige Ejer, men selv vedblev at skrive sig til Kajholm. Hans Enke Anne Krabbe ægtede Antonius Kempter v. Silchhofen, der afkøbte sin Frues Arvinger en Halvpart i den, som han solgte 1674 til Fru Eva Unger, Gjord Galts, hvis Søn af 1. Ægtesk. Oluf Krabbe 1702 solgte den (7½ Td. H.) til sin "Søster" Jfr. Hedevig Unger, som ægtede Degnen i Ingstrup Michael Vibe, der formedelst Sandflugt 1733 fik dens Hrtk. nedsat fra 7½ til 5 Td. 1756 solgte Chrf. Vibe K. til Jens Lund af Kjettrup; 1793 tilhørte den Anne Pedersdatter, Laurs Thomsens Enke, og 1805 blev den af Jørg. Laursen solgt for 2099 Rd. til Skaarupgds fhv. Ejer Bo Møller, der døde her 1842. 1662 havde den kun "Bondebygning", og 1682 blev den af Rentekammeret erklæret for en Bondegaard.

8 Kirkebog for Rubjerg-Mårup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1775-1813 s.2.
Opslag 5. (Laurs Thomsøn begr).

9 Kirkebog for Øster Brønderslev og Hallund sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1732-1778 s.159a.
Trolovede
Øster-Brønderslev Sogn
1756
D. 13de Januarii, Lars Thomæsen af Wester-Mølle i Hanherred udi Leerup Sogn, og Anna Pedersdaatter af Neist. Forloverne Lars Madsen af Grindsted, Lars Pedersen af Tylstrup.
Opslag 159. (Lars Thomæsen & Anna Pedersdaatter trolovet).

10 Kirkebog for Lerup-Tranum sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1742-1814 s.16.
Opslag 17. (Edel Larsdatter dåb).

11 Kirkebog for Lerup-Tranum sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1742-1814 s.18a.
Opslag 19. (Peder Larsens dåb).

12 Kirkebog for Lerup-Tranum sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1742-1814 s.20.
Opslag 21. (Thomas Larsens dåb).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25 Jun. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk