Jens Olufsen [3030]
(Omkr 1620-1683)
Else Marie Madsdatter [3031]
(Omkr 1635-1720)
Bertel Jensen Krag [3039]
(1630-1688)
Mads Jensen Dal [3013]
(Omkr 1662-1733)
Kirsten Bertelsdatter [3014]
(1665-1704)
Jens Madsen Dal [2953]
(1692-1755)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Johanne Marie Hansdatter [2954]

Jens Madsen Dal [2953] 1

  • Født: 1 Maj 1692, Dal, Grindsted sg 2 3
  • Ægteskab (1): Johanne Marie Hansdatter [2954]
  • Død: "Silkeborg", Grene sg 2
  • Begravet: 25 Jun. 1755, Grene gl. kirke 2

   Andre navne for Jens var Jens Madsen Dahl 3 og Jens Madsen Silkeborg.3

Billede

  Notater:

Ullas tip-5-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Ejendom: Ejer af den halve gård: "Silkeborg", Grene sg. 4

• Ejendom: Købte en gård sammen med Søren Rasmussen, degn i Hodde, af svigermoderen Christine Norby, 21 Maj 1740, Eg, Grindsted sg. 5 6 Varde Landevej 64, matrk. 1 Eg.


Billede

Jens blev gift med Johanne Marie Hansdatter [2954] [MRIN: 967], datter af Hans Mortensen [2937] og Christine Norby [2938]. (Johanne Marie Hansdatter [2954] blev født omkring 1696,2 døde i "Silkeborg", Grene sg 2 og blev begravet den 29 Jun. 1755 i Grene gl. kirke 2.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl: "Silkeborg", Grene sg.


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Grene sogn.

Billede

Kilder


1 Hans Grue, Slægten fra Vestergård i Morsbøl i Grindsted sogn (Forlag: genEbooks - www.genebooks.dk, 1. udgave som E-bog 2013 (PDF), ISBN 978-87-92755-10-0), s.7.

2 Kirkebog for Vorbasse-Grene sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), Vorbasse-Grene 1755-1813 s.219.
Begravne
Ao. 1755
D. 25 Junij begravet Jens Madsen i Silckeborg gl. 63 Aar 1 M. 3 Ug. 4 D.
D. 29 Junij begravet Jens Madsens Hustru Johanne Marie af Silckeborg gl. 58 Aar 10 M.
Opslag 112. (Jens Madsen og Jens Madsens Hustru Johanne Marie begr).

3 Hans Grue, Aner til Ulla Skøtt Andersen (genEbooks - www.genebooks.dk - 0020 : 1. Okt. 2013), s.16, #344.

4 Hans Grue, Aner til Ulla Skøtt Andersen (genEbooks - www.genebooks.dk - 0020 : 1. Okt. 2013), s.16-17, #344.
...
Jens Madsen fik i 1737 skøde på den anden Klostergård, men bliver til sin død i 1755 boende på gården Silkeborg i Grene sogn. Mon ikke sønnen Hans Christopher Jensen har drevet begge Klostergårde. Samme år solgte Jens Madsen en gård i Jerrig til Jens Bertelsen, som han jo købte Nollund Kloster af. Gården kan godt senere være endt hos Lars Theisen, som solgte den 1760. I så fald har gården matr. 3, Jerrig, Varde Landevej 45, 7200 Grindsted.
...
Jens Madsen overtog ved sit Giftermål det halve af Gården Silkeborg, og d. 23. Februar 1733 fik han af sin far tilskødet halvdelen af en Gård i Jerrig, Grindsted Sogn, af Hartkorn 5 Tdr. 1 Skp. Den 17. Januar 1737 fik Jens Madsen Skøde på Nollund Kloster fra Jens Bertelsen på Urupgård og d. 21. Maj 1740 tilskødede hans Svigermor, Christine Norby, ham det halve af "den mig tilhørende Gård beliggende udi Coldinghus Amt, Slaugs Herred, Grindsted Sogn, Egs Bye, bestående af Hartkorn nye Matricul 3 Tdr. 4 Skp"

Af en Præsteindberetning i anledning af de i 1743 påbudte ekstraordinære Skatter for Grene Sogn ses følgende:
Selfejer Jens Madsen foregav at være Eyer til halve Silkeborg, hvis Hartkorn består af 1 Td. 5 Skp. 2 Fjdk. og 2½ Alb., som er bortfæstet til Christen Knudsen, hvoraf jeg nyder Aftægt og Ophold.
Encken Emerentze Hansdatter foregiver at være Eyer til 2den halve Part af forb. Silkeborg og er bortfæstet til hendes Søn Povl Hansen, hvoraf hun nyder hendes Ophold.
Samme Præsteindberetning er vedlagt et Brev, skrevet af Jens Madsen i Silkeborg:

Deris Exellence Høyædle og Høyvelbårne, Høybydende Waar gunstige Herre.
Saasom jeg underskrefne angifver mig at hafue noget lidet Jordegods I den skarpe Heedeegen I Coldinghuus Ampt, I Slaugs Herred, I Grindsted Sogn, Egs Bye, een Halfgård, som beboes af Christen Christensen, bestående af Hartkorn 1 Td. og 6 Skp., der foruden een Boel også i Grindsted Sogn, som beboes af Hans Christoffer Jensen, bestående af Hartkorn 1 Td. 4 Skp. 3 Fjdk. og 2 Alb. I Green Sogn, også i Slaugs Herred en liden fierdepart Stæd, som beboes af Jens Hansen, bestående af Hartkorn 5 Skp., som er beliggende i Green Krogs Bye, så også Min egen påboende halfue Gård Silcheborig I Green Sogn, bestående af Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 2 Fjdk. og 2½ Alb. Hvilken for ermelte Hartkorn er tilsammen 5 Tdr. 5 Skp. 2 Fjdk. og 1½ Alb. huer Td. af same Hartkorn = 40 Rdlr.
Derforuden er ieg I ald Sandhed boet skyldig Gield, som ieg af en og anden londt hafuer. Da er min Gield 186 Rdlr. og 4 Mk., huorfore ieg underdanigs venter at di høybydende Nådgunstige Herrer vilde I ald Miskundhed see til min Alderdom og Svaghed efter som ieg hafuer iche andet af lefue af end huad der kand blifue fra min Gield.
Silcheborig d. 6. November 1743.
Deris Exellenses Høyæile Høywelb. Høybydende Herrer
Aller underdanigste ringe tiener
Jens Madsen Silcheborg.
...

5 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.62-63.
...
28/10 1732 skjødede Mads Jensen Dall og Christine Norby fra Mojvig til Niels Madsen af Dal ½ G. i Grene Sogn, Silcheborg den Vesterpart, som Jens Madsen nu paaboer (1-5-3-1½). Mads Jensen Dal af Mojvig døde 1733, 71 Aar gl. (begr. 7/5). Hans Enke boede siden i Silkeborg: 21/5 1740 skjødede Christine Nordby paa Silkeborg til Jens Madsen sst. og Søren Rasmussen, Degn til Hodde, 1 G. i Eg. Hendes Laugværge: Niels Pedersen Møller af Eg. Til Vitterlighed : Marcus Hansen Gribet i Lille Silckeborg.
...

6 Jens Madsen, Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 3. Modvig, Loft, Jerrig, Eg. (1995. Findes på Slavs herred.), s.18.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 29 Aug. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia