Knud Terkelsen [2362]
Terkel Knudsen [2342]
(Omkr 1620-1663)
Berette Hansdatter [2343]
(Omkr 1630-Efter 1676)
Maren Terkelsdatter [2341]
(-Før 1707)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anders Hansen Risbøl [2340]

  • Bertel Andersen [2357]
  • Maren Andersdatter [2358]
  • Hans Andersen [2359]
  • Terkel Andersen [2360]
  • Mette Andersdatter [2361]
  • Andersdatter [2339]+

Maren Terkelsdatter [2341] 3

  • Ægteskab (1): Anders Hansen Risbøl [2340] før 16 Feb. 1682 1 2
  • Død: Før 18 Mar. 1707 4
Billede

  Notater:

Claus' tip-6-oldemor.


Billede

Maren blev gift med Anders Hansen Risbøl [2340] [MRIN: 774], søn af Hans Christensen Kirkeby [2352] og Maren Knudsdatter Asbo [2351], før 16 Feb. 1682.1 2 (Anders Hansen Risbøl [2340] blev født omkring 1653 5 og blev begravet den 12 Apr. 1733 i Læborg kirke 5.)


Billede

Kilder


1 Tingbog, Anst herred, 16/2 1682.
1682
Torsdag den 16. februar:

6b:
Niels Hansen af Sønderskov mølle har stævnet Anders Hansen i Asbo og hans hustru Maren Terkelsdatter til at vidne om, hvad ord og eftertale de havde hørt Niels Munch af Nyby(?) i deres hus skal have sagt om Jens Kræmmer i Vittrup og hans søn Anders Jensen. Niels Munch er stævnet til at påhøre vidner. Anders Hansen vidner, at noget før sidste jul var Niels Munch i hans hus og sagde da offentligt, at Jens Kræmmer og hans søn Anders Jensen i Nyby havde været henne at købe ca. 40 svin, og enten købte de dem af en tyv, eller også stjal de dem selv, og som de med samme svin var på deres hjemrejse, sagde Niels Munch, at en ridtmester med sine tjenere kom til dem på vejen, tog svinene fra dem, og måtte de derforuden give ridtmesteren så mange penge, som de havde hos sig, og love at give flere. Anders Hansen vidnede, at han havde aldrig hørt fornævnte ord og eftertale af nogen, før end han hørte dem af Niels Munch. - Jakob Andersen af Gesten og Niels Ibsen af Bække havde efter Niels Hansens begæring være i Asbo for at forhøre Anders Hansens hustru Maren Terkelsdatter, såsom hun ikke formedelst hendes syge og diende barn selv kunne komme til tinget. Hendes vidnesbyrd havde været det samme som hendes mands. - Niels Munch var ikke mødt. Niels Hansen begærede tingsvidne p.v.a. samtlige Jens Kræmmers arvinger.
Johs. Lind: Anst herreds tingbog 1682-83, 16/2 1682, 6b.

2 Valdemar Andersen, Foldingbro. Administration, bygningshistorie, toldkontrol. (Historisk Samfund for Ribe Amt, 1973. ISBN 87-87490-00-5.), s.70.
Maren Terkelsdatter blev gift med Anders Hansen Risbøl i Asbo, en af egnens kendte skikkelser, en tid ridefoged på Sønderskov og lejlighedsvis sættedommer ved herredstinget. ...

3 Valdemar Andersen, Foldingbro. Administration, bygningshistorie, toldkontrol. (Historisk Samfund for Ribe Amt, 1973. ISBN 87-87490-00-5.), s.69-70.
Terkel Knudsens enke, Berette Hansdatter, blev siden gift med Johan Garp, der stammede fra den gamle herredsfogedgård Noes i Andst herred. Efter nogle års ægteskab døde Johan Garp i 1676. Skiftet efter ham viste en formue på 287 dlr. Blandt den afdødes efterladenskaber var en brun kjole med bukser, desuden en kårde med gehæng, hvilket viste, at Johan Garp havde haft eller tilstræbt en social placering lidt hævet over den almindelige bondestand. Kården og klæderne tilfaldt sønnen Poul Garp, mens datteren Agathe Garp i forhold hertil skulle have 19 dlr. Børnene skulle holdes i skole. Formuen var efter tidens forhold ikke så ringe, men der var en gæld på 563 dlr. Terkel Knudsens børn, Knud, Maren og Karen, havde efter skiftebrev af 1666 deres arv på 134 dlr. til gode, og Knud krævede renter af sin part for 5 år, i alt 20 dlr. Pigerne havde af Johan Garp fået løfte om hver en seng, så god som 10 dlr. Maren havde dog allerede fået sin. Der skyldtes også folkeløn, 15 dlr. til en karl, til en pige 7 dlr. og en hjorddreng havde 4 dlr. til gode.
"Bekostet hos doctorerne udi Tønder, Ribe og Kolding på den salig mand udi hans store sygdom 140 dlr." På begravelsen, der selvfølgelig har været standsmæssig, skyldtes 48 dlr. og for lejerstedet, dvs. graven, i Folding kirke var der heller ikke betalt. Blandt kreditorerne var Mads Knudsen i Foldingbro, der havde 17 dlr. til gode. Første prioritet var arven til Terkel Knudsens børn, som fik udlagt gårdens bygninger [kilde: Malt herreds tbg. 4.11.1676].
Folkene i Foldingbro krogård har, som det fremgår af det foranstående, ikke været særlig velhavende, og mandens sygdom, død og begravelse har rystet familiens økonomi alvorligt. Ved at holde en stor og bekostelig begravelsesfest uden faktisk at have råd dertil fulgte man tidens almindelige skik og brug. Begravelsen i kirkegulvet var dog en særlig luksus, som her måtte betales med 10 dlr. 3 år efter Johan Garps død blev de efterladte indstævnet, fordi der endnu skyldtes 6 dlr. for hans lejersted i Folding kirke.
1677 forsøgte man at få enken til at flytte fra gården, men Berette, der fik tilbudt betaling for bygningerne, svarede, at hun ikke ville flytte, før hun blev båret død derfra, eller øvrigheden tvang hende dertil. Det havde vel ikke været let for hende at udfylde pladsen som bromand, men dette problem løstes, da hun kort efter giftede sig med Christen Hansen. Han kom ikke til at træde særlig tydeligt frem i stedets historie, men reddede måske krogården for Terkelslægten.

4 Tingbog, Anst-Jerlev-Slavs herreder, 1705-1707: 18/3 1707.
Fredag den 18. marts 1707:
a:
(I en sag nævnes Sr. Anders Hansen Risbøl i Asbo og hans kæreste Kirsten Lauridsdatter).
Johs. Lind: Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1705-1707, 18/3 1707.

5 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1720-1758 Læborg s.15.
Læborg Begrafelser 1733.
D. 12. Apr. Anders Asboe 80 Aar gamel
Dito. Anders Asboes Hustru 64 Aar gl.
Opslag 18. (Anders Asboe & hustru (Kirsten Lauridsdtr) begr).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 16 Mar. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk