Jesper Sørensen [1643]
(Omkr 1643-1721)
Johanne Jacobsdatter [1644]
(Omkr 1643-1723)
Niels Jespersen [1641]
(Omkr 1674-1757)
Inger Sørensdatter [1642]
(Omkr 1680-1728)
Jacob Nielsen [1638]
(1713-1788)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Maren Frandsdatter [1639]

 • Inger Marie Jacobsdatter [1653]
 • Mette Johanne Jacobsdatter [1654]
 • Anne Sophie Jacobsdatter [1655]
 • Chathrina Jacobsdatter [1640]
 • Birgitte Jacobsdatter [1656]
 • Maren Marie Jacobsdatter [1613]+
 • Niels Jacobsen [1657]
 • Frantz Jacobsen [1658]
 • Birgitha Sophia Jacobsdatter [1659]
 • Anne Marie Jacobsdatter [1660]
 • Søren Jacobsen [1661]

Jacob Nielsen [1638] 2 3

 • Født: "Sønderskov", Astrup sg, Hjørring amt 4
 • Dåb: 17 Dec. 1713, Astrup kirke, Hjørring amt 4
 • Ægteskab (1): Maren Frandsdatter [1639] den 19 Sep. 1751 i Tornby kirke 1
 • Begravet: 13 Feb. 1788, Sct. Hans kirke, Hjørring 5
Billede

  Notater:

Claus' tip-4-oldefar.

Link til siden om Astrup sogn.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Beskæftigelse: Bonde og gårdfæster, 1787, "Vandsted", Sct.Hans sg, Hjørring. 6 Hosbonde og enkemand


Billede

Jacob blev gift med Maren Frandsdatter [1639] [MRIN: 610], datter af Frands Jørgensen [1645] og Mette Laursdatter [1647], den 19 Sep. 1751 i Tornby kirke.1 (Maren Frandsdatter [1639] blev født i "Nejstgård", Tornby sg, dåb i 1732 i "Nejstgård", Tornby sg 7 og blev begravet den 19 Maj 1773 i Sct. Hans kirke, Hjørring 8.). Årsagen til hendes død var Død i barselssengen.

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Forlovelse, 4 Jun. 1751. 9

2. Bopæl: "Vandsted", Sct.Hans sg, Hjørring. 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Skt. Hans sogn.

Billede

Kilder


1 Kirkebog for Tornby sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1739-1798 opslag 64v.
Copulerede i Tornbye
Copuleret 1751
3.
Dom. 15. p. Trin. blef Jacob Nielsøn af Wandsted og Maren Frandsdaatter af Neijsgaard copuleret.
(Jacob Nielsøn & Maren Frandsdaatter viet).

2 Poul Lynge Johansens digitale slægtsbog, Jacob Nielsen.

3 Kirkebog for Hjørring, Sct. Hans og Sct. Olai sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1753-1781 s.149.
Døbte St. Hans Sogn
1761
D. 19. Julij Jacob Nielsen og Hustru Maren Frandsdtr.
Maren Marie
Faddere: Inger Nielsdtr, Kirsten Hansdtr,Jesper Niels, Jesper Peders, Niels Pedersen
D. 6. ??.
Opslag 56. (Maren Marie Jacobsdtr dåb).

4 Kirkebog for Sindal-Astrup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1702-1755 s.195.
Astrup Sogn fødde
1713
d. 17. Dec.
Egtebarn Jacob. Faderen: Niels Jespersøn, Moderen: Inger Sørensdt. i Sønderskou.
Faddere: Niels Jørgensen, Peder i Skovboe, Marqvord i Bøgholt, Karen i Tirop, Metthe Andersdt i Sønderskou.
Introduceret d 2. Jan. 1714.
Opslag 101. (Jacob Nielsen dåb).

5 Kirkebog for Hjørring, Sct. Hans og Sct. Olai sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1780-1804 s.84h.
Døde i Skt. Hans Sogn.
1788
Febr. d. 13de Jacob Nielsen i Wandsted 75 aar gammel.
Opslag 62. (Jacob Nielsen begr).

6 Folketælling 1787 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Hjørring Skt Hans s.128.
Opslag 8 (Jacob Nielsens husstand i Vansted).

7 Kirkebog for Tornby-Vidstrup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1683-1738 s.106v.
Tornby Sogn
1732
Døbt
Dom. Rogate var Frands Jørgensøns og Mette LauridsDatters Barn af Nejstgaard til Daaben, som før var hiemmedøbt, og kaldet Maren. Præstens Kiæreste Helvig Splid bar Barnet. Faddere Monsr. Niels Kjær, Niels Thøgersøn, Christian Jørgensøn, Jens Nielsøn.
Opslag 113. (Maren Frandsdtr. dåb).

8 Kirkebog for Hjørring, Sct. Hans og Sct. Olai sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1753-1781 s.189h.
Døde i St. Hans Sogn
1773
d. 19de Maj kast iord paa og prædiked over Jakob Nielsens Hustru af Wansted gammel 41 aar.
Opslag 74. (Jakob Nielsens Hustru begr).

9 Kirkebog for Tornby sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1739-1798 opslag 44h.
Ao. 1751.
Fredagen d. 4 Junij blef agtbahrn Jacob Nielsøn af Wandsted og Gud- og Dyd-elskende Maren Frandsdatter af Neijstgaard trolovet, forlovere Niels Jespersøn af Sønder-Skou og Jørgen Frandsøn af Neijstgaard.
(Jacob Nielsøn & Maren Frandsdatter trolovet).

10 Kirkebog for Hjørring, Sct. Hans og Sct. Olai sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1753-1881 s.141h.
Barnedaab i St. Hans Sogn
1753
d. 30 Decembr D. post Nativ. Christi Jacob Nielsen i Wansted og Maren Fransdr.
Mette Johanne.
Faddere: Mette Slange Julbye, Karen Pedersdt i Lundegd, Margarete Thomasdt i Høngaard, Jørgen Frandsen, Jesper Nielsen, Christen Pedersen i Lundegaard.
Introd. d 3. februarii d. 4de Søndag efter hellig 3 kongersdag.
Opslag 52. (Mette Johanne Jacobsdtr dåb).

11 Kirkebog for Hjørring, Sct. Hans og Sct. Olai sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1753-1881 s.144.
Barnedaab i St. Hans Sogn
1756
d. 2den Maij, Jacob i Wansted og Maren Frandsdatter hustru
Anna Sophia
Faddere: ?? Jørgen Frandsens kone i Tornbye, Ellen Laursdatter fra Bagterp, Christen i Østergd i Bagterp, Søren i Vestergaard ibid, Jesper i Wansted.
Introduceret d 7de Junij.
Opslag 54. (Anna Sophia Jacobsdtr dåb).

12 Kirkebog for Hjørring, Sct. Hans og Sct. Olai sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1753-1881 s.145.
Barnedaab i St. Hans Sogn
1758
d 24de Martii Jacob Niels. og hustrue Maren Frandsdr fra Wansted
Chathrina
Faddere: Aastrup Møller Kone Lisbet Hansdr, Ellin Lausdr tiener i Præstegd., Peder Chrstoffersen af Bagt., Jesper Niels. fra Vansted, Budolph af Gyrup. Introduceret d. 24de April.
Opslag 54. (Chathrina Jacobsdtr dåb).

13 Kirkebog for Hjørring, Sct. Hans og Sct. Olai sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1753-1881 s.147.
Barnedaab i St. Hans Sogn
1760
d 16de Martii Jacob Nielsen og Maren Frandsdr fra Vansted
Birgithe
Faddere: Inger Nielsdr, Ellin Laursdr, Jesper Nielsen, Jacob Pedersen, Jesper Pedersen.
Introduceret d. 20de April.
Opslag 55. (Birgithe Jacobsdtr dåb).

14 Kirkebog for Hjørring, Sct. Hans og Sct. Olai sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1753-1781 s.151.
Døbte St. Hans Sogn
1764
D 19de Fbr.Jacob Nielsen og Hustru Maren Frantsdr af Vansted
Niels
Faddere: Niels Olufsens Hustru i Store Lundegd, Maren Nielsdt ibm., Jesper Nielsen fra Kiærsgaard, Peder Nielsen fra Wansted, Jacob Peders. fra Garestrup i St. Olai Sogn
Introduceret d 18de Martij.
Opslag 57. (Niels Jacobsen dåb).

15 Kirkebog for Hjørring, Sct. Hans og Sct. Olai sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1753-1781 s.154.
Døbte St. Hans Sogn
1766
d. 13 Julii Jacob Nielsen og Hustrue Maren Fransdatter i Wansted
Frantz
Faddere: Seign. Niels Olufsens Koene af Lundergaard, Maren Nielsdt af Wansted, Jesper Nielsen af ??, Jesper Pedersen af Gaarestrup, Jacob Pedersen af Gaarestrup.
Introduceret d 7de September.
Opslag 59. (Frantz Jacobsen dåb).

16 Kirkebog for Hjørring, Sct. Hans og Sct. Olai sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1753-1781 s.158.
Døbte St. Hans Sogn
1769
Samme dag (d. 23de Julij) Jacob Nielsen og Maren FrantzDatter af Vansted
Birgitha Sophia
Faddere: Johanna Bernts Hust. i Alstrup udi Rubjerg Sogn, Karen Christensdr, Christen i Hjørring Weiermølle, Jesper Nielsen fra Lønstrup, Jesper Peders. fra Garestrup, ?? i Bagterp ??
Introduceret d 27de Augusti.
Opslag 61. (Birgitha Sophia Jacobsdtr dåb).

17 Kirkebog for Hjørring, Sct. Hans og Sct. Olai sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1753-1781 s.161.
Døbte St. Hans Sogn
1771
D 3de November Jacob Nielsen og hustr. Maren Frantzdatter af Wansted
Anna Maria
Faddere: Niels Olufsens hustr. i Lundergd, Johanna Peder ??, Mette Maria Jacobsdr, Niels Sønderskou, Jens Nielsen, Laurs Nielsen, alle af Sønderskou i Astrup Sogn.
Introduceret d 15de Dbr.
Opslag 62. (Anna Maria Jacobsdtr dåb).

18 Kirkebog for Hjørring, Sct. Hans og Sct. Olai sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1753-1881 s.163h.
Barnedaab i St. Hans Sogn
1773
d 7de Maij Jakob Nielsen og Hust. Maren Frandsdatter af Vansted.
Søren
Faddere: Inger Nielsdt fra Astrup Sogn, Mette Johanne JacobsDatter af Vandsted, Bodel Christensen, Søren Andersen, Stefan Christensen.
Død i Barselseng.
Opslag 63. (Søren Jacobsen dåb).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 19 Nov. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk