Vestervig sogn, Refs herred, Thisted amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 1.10.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 5. Deel s. 157: Vestervig Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 4. bind s. 279: Vestervig Sogn (Project Runeberg).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Vestervig kirke

Position:
- Legacy: N: 564623.4 Ø: 0081902.0
- GST: 458272 6292345
- Google Earth: 56 46' 23.4"N, 008 19' 02.0"E
Forklaring

Adresse: Klostergade 1, 7770 Vestervig.
Vestervig kirke Vestervig kirke Vestervig kirke Tårnet


Sognekirken, der er fra 1100 tallet, var tidligere klosterkirke og har dannet nordfløjen i det nu nedrevne Vestervig kloster. Den oprindelige sognekirke nordvest for den nuværende er også revet ned, formentlig i 1547.

Niels Strangesen (Bild) (1389 - 1424) og hans tredje hustru Ingeborg Folradsdatter (Dosenrode) (1380 - 1440) blev begravet i kirken. Ved søndre sideskibs østvæg er opstillet en ligsten for dem:

Niels Strangesen † 1424

Her ligger Ridder Niels Strangesen, som døde i Herrens Aar 1424, tilligemed sin Hustru Fru Ingeborg, Folrad Dusenrades Datter, som døde [14]40, samt begges Børn, beder for dem.


Skibet indvendigt Søndre sideskibs sydmur: Billedvader med hund eller ulv - syddør - solur Tårnportal mod vest Mindeindstkrift fra 1920


Alter Døbefont Prædikestol Præsterækketavle


Gravminder:
(De anførte tekster er hentet fra Nationalmuseets værk om kirken)

Epitaf opsat af Peder Goische † 1722 Liden Kirsten og Prins Buris' grav
Over for prædikestolen: Epitaf opsat af Peder Goische † 1722. Nord for skibet: Liden Kirsten og Prins Buris' grav.

Gravsten:
Præsten Tue † 120_ Kanniken Atte † 1217 ??? døde 29. April. Jomfru Christine Dota og Frida
Kirkens vestvæg: Præsten Tue † 120_. Kirkens vestvæg: Kanniken Atte † 1217. Kirkens vestvæg: ??? døde 29. April. Kirkens vestvæg: Jomfru Christine. Kirkens vestvæg: Dota og Frida.


Brudstykke Peder Friis og hustru, begge † 1483 Christen Povelsøn Resen † 1641 og to hustruer Jens Moldrup † 1772 og to hustruer
Kirkens vestvæg: Brudstykke. Kirkens vestvæg. Nordre sideskibs Østvæg: Peder Friis og hustru, begge † 1483. Kirkens vestvæg: Christen Povelsøn Resen † 1641 og to hustruer. Kirkens vestvæg: Jens Moldrup † 1772 og to hustruer.


Kisteplader:
Frederik Christian Jochumsen, * og † 1664 Jochum Irgens von Westerwiick † 1675
Søndre sideskibs østvæg: Frederik Christian Jochumsen, * og † 1664. Kirkens vestvæg: Jochum Irgens von Westerwiick † 1675.


Mere om kirken:

Modeller
I kirken er opstillet denne montre med modeller.


Æ Beeshus Fra den gamle kirkegård
Få hundrede meter fra kirken lå den gamle sognekirke, Sct. Thøgers kirke. Foto tv. viser Æ Beeshus (et tidligere tiders kreaturhus hvor fritgående kvæg kunne søge ly - det huser i dag en udstilling om kirkerne og fund efter jernalderhuse). Bagved Æ Beeshus ses det gamle kirkegårdsdige.
Foto th.: Inden for diget er fundamenter af den gamle sognekirke markeret.


Fotos på denne side er egne fotos (fra 6/9 2021) - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning