Brøns sogn, Hviding herred, Tønder amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 30.7.2020

J. P. Trap: Slesvig 1864: Haderslev Vesteramt, herunder Brøns Sogn (s.16).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.Brøns kirke

Position:
- Legacy: N: 551136.2 Ø: 0084333.8
- GST: 482561 6116345
- Google Earth: 55 11' 36.2"N, 008 43' 33.8"E
Forklaring

Adresse: Hovedvejen 3A, Brøns, 6780 Skærbæk.

Oplysninger om kirken: Peder Troelsen (1470 - 1560) og Kirstine Mathiasdatter (1480 - 1553) blev begravet fra kirken.

Svend Jacobsen beskriver i Herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns Sogn på side 28, at deres gravsten sandsynligvis har ligget over et gravsted for Astupgårdslægten i kirken. I 1948 blev de fundet ved Brøns sluse og er nu anbragt på kirkegården. De medtagne indskrifter lyder "Heir leger begraven salige Peder Troelsen som boede i Astrup Anno 1560" og "Heir leger begraven salige Kerstin Pers som boede i Astrup Anno 1553"

Astrupgård

Position:
- Legacy: N: 551024.0 Ø: 0084323.0
- GST: 482361 6114115
- Google Earth: 55 10' 24.0"N, 008 43' 23.0"E
Forklaring

Adresse: Astrupvej 59, 6780 Skærbæk.

Gården var en selvejergård.


Ovenstående position gælder den gård, der i dag kaldes Astrupgård, hvis hovedbygninger er fra 1777, og som tilbyder ferielejligheder. Så vidt jeg kan slutte mig til af F.C. Sommers Slægten Astrup, lå den oprindelige Astrupgård på adressen Astrupvej 60, altså på nordsiden af vejen umiddelbart NW for den nuværende. Stuehuset på denne gård er fra 1841. Det var i 1602, at selvejergården fik dispensation til en deling i to.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Tønder amt. Bind X, 2 (1966). Side 577-578.
Astrupgård, tidl. frigård, der ca. 1400 ejedes af den måske lavadelige Eiler Juel. M. dennes datter kom gden ved ægteskab til Svend Vinter, der omtales som en adelsmand fra Vendsyssel. Deres søn, herredsfoged i Hviding hrd. Troels Vinter havde gden fra ca. 1470 til sin død efter 1500; han er stamfader til den i Norge levende slægt Astrup. 1514 fik sønnen Peder Troelsen († 1560), herredsfoged 1508-33, skøde på gden; derefter sønnen Niels Pedersen († 1579), sønnerne Fedder Nielsen († ca. 1629) og Troels Nielsen, der delte den opr. 5-600 tdr. store gd. Troels Nielsens søn Niels Troelsen († ca. 1662) fik 1634 efter faderens død den vestre gd. M. hans datter Karen kom denne gd. til Fedder Pedersen Beyerholm (1634-1704), hvis søn sognefoged Niels Feddersen Beyer (1605-1710) derefter havde den. M. hans enke Mette Christine Hansdatter fra Fårgård i Nr. Løgum so. kom gden 1713 til sognefoged Iver Lorenzen († 1731) fra Brarup so. Hans datter af 1. ægteskab bragte gden til Peder Bjørn († 1748) fra Vodder. Efter hustruens død ægtede han Mette Christine Kramer († 1812), datter af Niels Kramer, ejeren af den østre gd. Sønnen Johannes Biørn (1751-86) overtog gden 1773, frasolgte en del af jorden og gik fallit. Resten af gden købtes 1786 af Laurids Lauridsen Warming (1787-1801); derefter datteren Maren Warming (1787-1857) i ægteskab m. Peter Boesen (1782-1852), datteren Marie Warming i ægteskab m. Peter Boesen Bjerrum (1811-48); sønnen Peter Boesen Bjerrum fik gden 1858, Martin Bjerrum 1913 og Walther Brodersen 1953. Den østre del af Astrupgård overtoges 1640 af Anders Nielsen Astrup, søn af ovenn. Niels Troelsen. Hans datter Maren ægtede 1715 sin fætter Hans Feddersen Beyer († 1723) fra den vestre gd. Gden brændte 1717. 1724 giftede enken sig med Niels Kramer fra Drengsted († 1793), der købte gden af stedbørnene. Hans datter Hanne bragte gden til Christian Luffe (1724-66) fra Rejsby, hvis søn Hans Kramer Luffe (1749-89) havde gden til sin død, da den gik over til søsteren Mette Marie Luffe (1751-1801) i ægteskab med Bennet Lauridsen Warming († 1822), broder til ovenn. Laurids Lauridsen Warming; herefter datteren Ingeborg (1806-91) g. m. Peter Obeling (1804-92), sønnen Laust Petersen Obeling (1838-84); fra 1894 havde sønnen Peter Obeling gden, fra 1952 Laust Hansen Obeling. Fra gden, der i 1880'erne havde 63 ha, er sen. udstykket 25 ha.
Litt.: Sdjy M. 1954. 81 ff. F. C. Sommer. Slægten Astrup. 1905.

Til Slægtsforskning