Ravsted sogn, Slogs herred, Tønder amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 11.10.2020

J. P. Trap: Slesvig 1864: Tønder Amt Del 2: Ravsted Sogn (s. 18).

Ravsted Lokalhistorie.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Ravsted kirke

Position:
- Legacy: N: 550033.2 Ø: 0090734.2
- GST: 508068 6095826
- Google Earth: 55 00' 33.2"N, 009 07' 34.2"E
Forklaring

Ravsted kirke. Ravsted kirke. Ravsted kirke.
Adresse: Ravsted Kirkevænge 1, Ravsted, 6372 Bylderup-Bov.

Tycho Thomæus Tychsen (1652 - 1708) og Dorothea Catharina Tamm (1663 - 1734) blev begravet fra kirken.

Tycho Thomæus Tychsens gravsten Sidealter Sidealter Præsterækketavle

Tycho var præst ved kirken, og hans gravsten ligger i midtergangen i skibets gulv, Tycho Thomæus Tychsen, præst ved denne menighed i 27 år, d. 11. juni 1708, 56 år.
Han er også nævnt i to præsterækketavler. Den ældste (to fotos) er en tidligere sidealtertavle, der er omdannet til både en præsterækketavle og et epitafium for præsten Johs. Thomæus † 1662. Tycho er nævnt som nr. 3 på den højre fløj.
På den nyere præsterækketavle med de første 11 præster efter reformationen er Tycho nævnt som nr. 8: Hr: Tycho Thomæus Tychsen, født i Tønder, Aar 1652, var i Embedet i 27 Aar, og døde 1708, i sit Alders 56. Aar.


Indgangsdøren til skibet. Skibet set mod øst. Altertavle. Døbefont Krucifiks.
Indgangsdøren til skibet. Skibet set mod øst. Altertavle fra o. 1500. Romansk døbefont. Krucifiks, vel fra 1700 tallet.


Prædikestol. Stoleværk Præstestol. Degnestol Pengeblok. Pengeblok.
Prædikestol fra 1605. Stoleværk fra o. 1750. Præstestol, nævnt 1636. Degnestol, opr. præstestol. Pengeblok i skibet. En tilsv. i våbenhuset.


Præsterækketavle. Præsterækketavle. Degnerækketavle. Degnerækketavle.

Foruden de allerede nævnte præsterækketavler rummer kirken yderligere to samt to degnerækketavler.


I tagkonstruktionen er fundet tømmer, der er mærket med runer.

Gravsten. Gravsten. Gravsten. Gravsten.

Herover yderligere 4 gravsten fra kirken. Tv. for Johs. Thomæus, præst, død 1662, den ligger som tærskel til vindfanget syd for koret. Øvrige 3 ligger i skibets gulv.


Mindesten

Uden for kirken står mindestenen for sognets dansksindede faldne i 1. verdenskrig. Stenen for de tysksindede står andetsteds i byen.


Mere om kirken:

Fotos på denne side er egne fotos (fra 21/9 2020) - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning