Grædstrup sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 17.2.2016

Vort sogns historie, Bind 3 side 102: Græstrup sogn

Sognegrænse iflg. Kort til kirken.Grædstrup kirke

Position:
- Legacy: N: 555842,8 Ø: 0093238,4
- GST: 533947 6203826
- Google Earth: 55 58' 42.8"N, 009 32' 38.4"E
Forklaring


Adresse: Link til oplysninger om kirken (Nationalmuseet: Danmarks kirker).

Grædstrup kirkes kirkegård

Else Kirstine Jensen (1828 - 1879) blev begravet på kirkegården.


Niels Ballum Nielsens familiegravsted (foto 6/2 2005)
Niels Ballum Nielsens familiegravsted. Her er flg. begravet/bisat:
Niels Nielsen Ballum (1817 - 1876) & Bodil Marie Rasmussen (1821 - 1902) (formodentlig)
Rasmus Peter Nielsen (1850 - 1894) & Andrea Emanuele Johnsen (1862 - 1900) (formodentlig)
H.P. Hansen (1875 - 1967) & Marie Ballum Nielsen (1886 - 1971)
Else Ballum Nielsen (1888 - 1984)


Nygård i Dauding

Position:
- Legacy: N: 555824.78 Ø: 0093450.17
- GST: 536220 6203336
- Google Earth: 55 58' 25.57"N, 009 34' 49.12"E
Forklaring

Adresse: Grædstrupvej 27B, 8740 Brædstrup.

Nygård i Dauding
Nygård i Dauding, hvor bl.a. flg. har boet:
Niels Hansen Ballum (1742 - 1830) & Kirsten Pedersdatter (1773 - 1848),
Niels Nielsen Ballum (1817 - 1876) & Bodil Marie Rasmussen (1821 - 1902),
Rasmus Peter Nielsen Ballum (1850 - 1894) & Andrea Emanuele Johnsen (1862 - 1900),
Marie Ballum Nielsen (1886 - 1971) samt Else Ballum Nielsen (1888 - 1984).


Slagballegård

Position:
- Legacy: N: 560011,3 Ø: 0093347,7
- GST: 535125 6206572
- Google Earth: 56 00' 11.3"N, 009 33' 47.7"E
Forklaring

Adresse: Slagballe Banke 6, 8740 Brædstrup.

Søren Johnsen (1833 - 1912) og Else Kirstine Jensen (1828 - 1879) boede på Slagballegård.


J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, III. Samling, Første Bind s. 410-411:

Slagballegaard, Grædstrup Sogn. Postforb. og St.: Slagballe, hvortil c. 2 Km. Gaarden ligger c. 25 Km fra Horsens. Ejer: Anders Jensen Andersen, som overtog Gaarden i 1909, er født i Vindinge Sogn 27. Maj 1885 og gift med Bolette Jensen, født i Hammel 12. Decbr. 1883.

Matr.-Nr. 1a m. fl. af Slagballe. Hartkorn 4 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 1 1/4 Alb. Ejendomsskyld 30,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne 20,200 Kr. Areal 98 Tdr. Ld., heraf Ager 67, Plantage 30, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 8 Marksdrift: Havre, ½ Brak ½ Roer, Vintersæd, Roer, Byg, Havre og 2aars Græs. Jordens Bonitet er overvejende Lermuld paa Lerunderlag. Der holdes 18 Køer, 17 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af rød dansk Race, 4 Heste, 2 Plage og 4 Faar. Sidste Aar solgtes c. 70 Fedesvin.

S l a g b a l l e g a a r d ligger c. 1/4 Km V. for Slagballe. Den nuv. Ejer har købt den af Søren Sørensen, der c. 1895 havde købt den ved Auktion.
Den grundmurede, teglhængte Hovedb. er opført 1913 i den s. Side af Gaardspladsen. Den v. Længe er af Grundmur og den n. Længe af Granit, begge med Paptage, og den ø. Længe af Bindingsværk med Straatag.
Jorderne strækker sig navnlig mod N. og V. over et noget bølgeformet Terræn.


Foto fra gården på Horsensbilleder.dk.

Der er udelukkende egne fotos på denne side - de må gerne kopieres.

Til Slægtsforskning